DunnLoring召會真理座谈暨福音聚会

二〇一一年秋季DunnLoring召會真理座谈暨福音聚会

11月19日(周六)

时 间

4:00 pm 真理座谈、爱筵、福音聚会

地 点

2317 Morgan Ln, Dunn Loring, VA 22027

校 园

Georgetown U.
GWU/American U.
GMU

内 容

真理座谈、爱筵、见证、诗歌、信息

联系人

Georgetown U.
陈德俊 703-459-8147 dc424@georgetown.edu
朱孟平 703-216-4620 mz63@georgetown.edu

GWU/American U.
魏鹏霄 408-307-6360 carolwei@gwmail.gwu.edu

GMU
王真诚 703-618-6160 zwang11@gmu.edu

诚邀新人参加 请弟兄姊妹代祷        (邀请单张)